Mẫu biên bản làm việc phổ biến nhất hiện nay (Có file word) 2024

Phản hồi: 1

Biên bản làm việc văn bản thường được sử dụng trong các buổi họp, buổi meeting hay các cuộc gặp gỡ giữa các đối tác doanh nghiệp.

Mẫu biên bản làm việc hầu như được sự dụng hàng ngày có thể áp dụng cho các mẫu biên bản làm việc xác minh, mẫu biên bản làm việc vi phạm, mẫu biên bản làm việc nhóm, mẫu biên bản làm việc của đoàn kiểm tra, mẫu biên bản làm việc xử lý vi phạm, mẫu biên bản làm việc với khách hàng, mẫu biên bản làm việc giữa 2 bên.

Xem thêm: Mẫu ủy nhiệm chi ngân hàng Agribank mới nhất 2022

Dưới đây là mẫu biên bản làm việc phổ biến nhất hiện nay. 

Biên bản làm việc là gì?

Biên bản làm việc là công cụ phổ biến dùng để ghi lại nội dung các buổi làm việc giữa các bên tham gia tại các buổi trao đổi, làm việc, giải quyết vấn đề.

Biên bản làm việc không có hiệu lực pháp lý mà được dùng làm căn cứ, bằng chứng cho những sự việc xảy ra. Nội dung của biên bản làm việc là ghi chép lại những sự việc đã và đang xảy ra trong suốt buổi họp, trao đổi. Khi xem lại biên bản làm việc, mọi người có thể nắm bắt những việc đã xảy ra. 

Những lưu ý khi làm biên bản làm việc

Mặc dù không có hiệu lực pháp lý nhưng khi lập biên bản làm việc cần đáp ứng các yêu cầu sau:

Biên bản làm việc phải có chữ ký người đại diện hợp pháp của các bên. Nếu trưởng phòng ký thì phải có giấy ủy quyền của giám đốc hoặc người có thẩm quyền, giấy ủy quyền sẽ được lập và ghi vào nội dung biên bản làm việc. 

Mẫu biên bản làm việc
Mẫu biên bản làm việc

Nội dung biên bản chỉ được liên quan đến những vấn đề của cá nhân đó, không liên quan đến tài sản chung nếu chỉ có hai cá nhân làm việc với nhau. 

Nội dung và phạm vi thỏa thuận phải phù hợp, không được trái với quy định của pháp luật. Không trao đổi, thỏa thuận các ngành nghề bị pháp luật cấm.

Thỏa thuận sẽ trở nên vô nghĩa và khó thực thi nếu không đưa được những nội dung ràng buộc về thời gian. Chính vì vậy, nên khống chế hoặc đưa ra định lượng về thời gian thực hiện. 

Các sự kiện, sự việc, số liệu phải chính xác.

Tuân thủ nguyên tắc trung thực, khách quan khi làm biên bản làm việc. Những câu nói quan trọng của đại diện các bên thì cần ghi lại nguyên văn, không được thêm thắt, bịa đặt. Cần nêu rõ những nội dung trọng điểm cuộc họp. 

Để biên bản được logic, biên bản cần trình bày theo đúng trình tự diễn biến của buổi làm việc. Ngôn ngữ phải dễ hiểu, rõ ràng.

Cần xác định rõ tất cả các bên đã được thống nhất để ghi tại phần kết luận. Thông qua biên bản làm việc, các bên có thể dựa vào đó và thực hiện chính xác.

Sau khi kết thúc buổi làm việc, người lập biên bản phải đọc to, rõ ràng nội dung đã ghi chép để mọi người tham gia cùng nghe và xác nhận lại thông tin.

Một số mẫu Biên bản làm việc chuẩn và mới nhất hiện nay 2024

Mẫu biên bản làm việc số 1

Mẫu biên bản làm việc số 1

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

………, ngày…… tháng …… năm ……

BIÊN BẢN LÀM VIỆC

Về việc (1)………………………..

Hôm nay, vào hồi ………… giờ ……… ngày ……… tháng ………. năm ……….

Tại…………………………………………………………………………………………………

I. Thành phần tham dự (2):

1. Ông/bà: ……………………………………………… Chức vụ:……………………….

Bộ phận: ……………………………………………………………………………………….

2. Ông/bà: ……………………………………………… Chức vụ:……………………….

Bộ phận: ……………………………………………………………………………………….

3. Ông/bà: ……………………………………………… Chức vụ:……………………….

Bộ phận: ……………………………………………………………………………………….

II. Nội dung làm việc (3):

……………………………………………………………………………………………………..

……………………………………………………………………………………………………..

Biên bản kết thúc vào hồi ……… giờ ……… ngày ….. tháng…… năm ……… Nội dung làm việc được các thành viên thông qua và cùng ký vào biên bản.

Biên bản có hiệu lực kể từ ngày ký, bao gồm …… trang và được lập thành ……. bản có nội dung và giá trị như nhau, mỗi bên giữ …… bản và gửi tới các cá nhận, tổ chức có liên quan làm căn cứ thực hiện./.

NGƯỜI THAM GIA LÀM VIỆC (4)
(Ký, ghi rõ họ tên)

NGƯỜI LẬP BIÊN BẢN
(Ký, ghi rõ họ tên)


Mẫu biên bản làm việc số 2

Tải mẫu biên bản làm việc số 2

CÔNG TY …………..

Số: …….

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
—————————-

 

BIÊN BẢN LÀM VIỆC

Hôm nay, hồi ……. giờ ……… ngày ……… tháng ………. năm ……….

Tại ……………………………………………………………………………………….

Chúng tôi gồm:

1/ …………………………………. Chứcvụ: ………………………. Đơn vị ………………………

2/ ………………………………… Chức vụ: ……………………… Đơn vị …………………………..

Đã làm việc với:

1/ Ông (bà): ……………………….. CMND/CCCD số  …………….. …………….

Địa chỉ: ………………………………………………………………………………….

Giấy CMND/Hộ chiếu số:…………….. Ngày cấp ……………… Nơi cấp ………………….

2/ Ông (bà): ……………………….. CMND/CCCD số  …………….. …………….

Địa chỉ …………………………………………………………………………

Nội dung làm việc:


…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

Biên bản kết thúc vào hồi ……… giờ ……… ngày ……… tháng ……… năm ………

Biên bản được lập thành………bản; mỗi bản gồm …… tờ; có nội dung và giá trị như nhau. Đã giao cho mỗi bên …. bản.

Sau khi đọc biên bản, những người có mặt đồng ý về nội dung biên bản và cùng ký vào biên bản.

ĐẠI DIỆN BÊN THAM GIA LÀM VIỆC
(Ký, ghi rõ họ tên)

NGƯỜI LẬP BIÊN BẢN
(Ký, ghi rõ họ tên)


Mẫu biên bản làm việc số 3

Tải mẫu làm việc số 3

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

BIÊN BẢN LÀM VIỆC

(Số: ………….)

Hôm nay, vào lúc ….. giờ …… phút, ngày …… tháng …… năm …….

Tại …………………………., chúng tôi gồm:

BÊN A:…………………..

Địa chỉ: …………

Điện thoại:………….Fax: ……

Đại diện: ………..……..

BÊN B: ………..……..

Địa chỉ: ………..……..

Điện thoại:………..… Fax: …………..……..

Đại diện: …………..……..……..

NỘI DUNG LÀM VIỆC

Nội dung làm việc cụ thể

……………………………………………..

……………………………………………..

……………………………………………..

Kết Luận:

……………………………………………..

……………………………………………..

Buổi làm việc kết thúc vào lúc ……….. giờ …….. phút cùng ngày.

Biên bản này gồm 02 (hai) trang, được lập thành 02 bản có giá trị như nhau.

Biên bản này đã được đọc lại cho mọi người tham gia họp làm việc cùng nghe và đồng ý ký xác nhận.

BÊN A

BÊN B

 

Tham khảo: Mẫu xác nhận lương mới nhất năm 2022 và cách điền mẫu

 

Cách viết biên bản làm việc chuẩn xác nhất

Mẫu biên bản làm việc thường khá dễ dàng, ngắn gọn, xúc tích không có nhiều điều khoản, điều luật cần lưu ý mà nội dung chính là ghi chép khái quát lại nội dung hai bên đã thỏa thuật cũng như ý kiến bổ sung. Có lẽ đây là một văn bản không quá khó viết đói với bạn, nhưng không phải ai cũng biết cách ghi chép lại hiệu quả cũng như hiểu rõ cách trình bày, vậy hãy cùng tiếp tục theo dõi bài viết để có thêm sự hiểu biết cho mình nhé.

Cách viết phần mở đầu biên bản làm việc

Một biên bản hành chính luôn có phần mở đầu giống nhau, bao gồm Quốc hiệu – Tiêu ngữ. Tuy đây chỉ là biên bản nội bộ, không có giá trị về mặt pháp lý nhưng bạn vẫn cần tuân thủ quy tắc viết một biên bản chỉnh chữ để thể hiện sự chuyên nghiệp của mình.

Quốc hiệu – Tiêu ngữ  sẽ được làm rõ, nổi bật và căn chính giữa ở trên đầu khổ giấy, đặc biệt Quốc hiệu cần viết hoa và phải to rõ ràng.

Phía bên dưới nằm bên phải khổ giấy ngay dưới quốc hiệu tiêu ngữ sẽ là ngày tháng năm, cũng phải thể hiện thật cụ thể.

Mẫu biên bản làm việc rất đa dạng về nội dung cần trình bày, bạn có thể tự sáng tạo mẫu biên bản riêng thuận tiện phù hợp với mình trong công việc nhưng để nhanh gọn, không mất thời gian thì timviec365.vn sẽ gợi ý cho bạn những form biên bản phổ biến nhất.

Sử dụng mẫu biên bản có sẵn sẽ giúp bạn không bỏ qua chi tiết nào, giúp bạn dễ dàng lưu lại các công việc nội dung cần làm và gây được ấn tượng lớn với sếp.

Chỉ với một biên bản làm việc ngắn gọn thôi đã đóng vai trò như máy sao tác và “bộ nhớ” của bạn, thuận tiện trong quá trình trao đổi cũng như khi bạn muốn xem lại phải không nào. Hãy tiếp tục tìm hiểu bài viết dưới đây để có thêm thông tin nhé.

Bạn thấy bài viết này thế nào?