Hối phiếu là gì? Mẫu hối phiếu mới nhất & cách lập 2024

Phản hồi: 1

Chợ giá – Hối phiếu là một công cụ tài chính quan trọng trong hoạt động kinh doanh. Việc hiểu rõ về hối phiếu sẽ giúp các doanh nghiệp sử dụng hối phiếu một cách hiệu quả. Dưới đây là bài viết giúp bạn hiểu rõ hơn về Hối phiếu là gì và cách lập mẫu hối phiếu mới nhất.

Hối phiếu là gì?

hoi phieu la gi
Hối phiếu là một công cụ tài chính quan trọng trong hoạt động kinh doanh

Hối phiếu là một loại chứng từ có giá, do một người (gọi là người ký phát) lập ra, yêu cầu một người khác (gọi là người bị ký phát) trả một số tiền nhất định cho người thứ ba (gọi là người thụ hưởng) hoặc theo lệnh của người thụ hưởng trả cho người thứ ba hoặc trả cho người ký phát.

Các đặc điểm của hối phiếu:

 • Là một loại chứng từ có giá

Hối phiếu là một loại giấy tờ có giá trị, có thể được mua bán, cầm cố, thế chấp,… Giá trị của hối phiếu được xác định bằng số tiền ghi trên hối phiếu.

 • Là mệnh lệnh trả tiền vô điều kiện

Hối phiếu là mệnh lệnh trả tiền của người ký phát, không có điều kiện đi kèm. Điều này có nghĩa là người bị ký phát phải trả tiền cho người thụ hưởng khi hối phiếu đến hạn thanh toán, bất kể người ký phát có còn nợ người thụ hưởng hay không.

 • Có thể chuyển nhượng

Hối phiếu có thể được chuyển nhượng cho người khác bằng cách ký hậu. Việc ký hậu là việc người thụ hưởng ký vào mặt sau của hối phiếu và ghi tên người được chuyển nhượng. 

Các chức năng của hối phiếu

chuc nang cua hoi phieu
Việc hiểu rõ về hối phiếu sẽ giúp các doanh nghiệp sử dụng hối phiếu một cách hiệu quả

Hối phiếu có hai chức năng chính:

 • Chức năng thanh toán

Hối phiếu được sử dụng để thanh toán cho hàng hóa, dịch vụ hoặc các khoản nợ.

 • Chức năng tín dụng

Hối phiếu được sử dụng để vay vốn. Khi một doanh nghiệp cần vay vốn, họ có thể phát hành hối phiếu cho người cho vay. Người cho vay sẽ thanh toán số tiền ghi trên hối phiếu khi hối phiếu đến hạn thanh toán.


Các loại hối phiếu chính hiện nay

Hối phiếu được chia thành hai loại chính:

Hối phiếu thương mại

Hối phiếu thương mại là loại hối phiếu được sử dụng trong giao dịch thương mại, đặc biệt là giao dịch xuất nhập khẩu hàng hóa. Hối phiếu thương mại thường được sử dụng để thanh toán tiền hàng, dịch vụ hoặc các khoản nợ trong giao dịch thương mại.

Hối phiếu thương mại có thể được phân loại theo thời hạn thanh toán thành hối phiếu đòi nợ và hối phiếu kỳ hạn. Hối phiếu đòi nợ yêu cầu người bị ký phát trả tiền ngay khi nhìn thấy hối phiếu. 

Hối phiếu thương mại cũng có thể được phân loại theo chứng từ đi kèm thành hối phiếu trơn và hối phiếu kèm chứng từ. Hối phiếu trơn là loại hối phiếu không kèm theo chứng từ thương mại. 

Hối phiếu ngân hàng

Hối phiếu ngân hàng là loại hối phiếu do ngân hàng phát hành. Hối phiếu ngân hàng thường được sử dụng để huy động vốn cho ngân hàng hoặc để thanh toán cho các khoản vay.

Hối phiếu ngân hàng có thể được phân loại theo thời hạn thanh toán thành hối phiếu đòi nợ và hối phiếu kỳ hạn. Hối phiếu đòi nợ ngân hàng yêu cầu người bị ký phát trả tiền ngay khi nhìn thấy hối phiếu. 

Hối phiếu ngân hàng cũng có thể được phân loại theo tính chuyển nhượng thành hối phiếu đích danh và hối phiếu theo lệnh. Hối phiếu đích danh chỉ có thể được chuyển nhượng cho người được chỉ định trên hối phiếu.

Ngoài hai loại chính trên, hối phiếu còn có thể được phân loại theo các tiêu chí khác như:

 • Căn cứ vào tính chất chuyển nhượng: Hối phiếu đích danh, hối phiếu theo lệnh, hối phiếu vô danh.
 • Căn cứ vào người ký phát: Hối phiếu do cá nhân ký phát, hối phiếu do tổ chức ký phát.
 • Căn cứ vào mục đích sử dụng: Hối phiếu thương mại, hối phiếu ngân hàng, hối phiếu công vụ.

Các mẫu hối phiếu mới nhất hiện nay

mau hoi phieu moi nhat
Mẫu hối phiếu mới nhất hiện nay
noi dung hoi phieu
Nội dung trong mẫu hối phiếu mới nhất hiện nay

Hướng dẫn cách lập hối phiếu

Để lập hối phiếu, cần phải có đầy đủ các thông tin sau:

 • Tên hối phiếu: Tên hối phiếu phải thể hiện rõ loại hối phiếu (thương mại hoặc ngân hàng).
 • Số hối phiếu: Số hối phiếu phải là một dãy số tự nhiên, không trùng với số hối phiếu đã được lập trước đó.
 • Ngày phát hành: Ngày phát hành là ngày hối phiếu được lập.
 • Người ký phát: Người ký phát là người lập hối phiếu và có nghĩa vụ thanh toán tiền theo hối phiếu.
 • Người thụ tạo: Người thụ tạo là người có nghĩa vụ thanh toán tiền theo hối phiếu.
 • Người được trả tiền: Người được trả tiền là người nhận tiền theo hối phiếu.
 • Số tiền: Số tiền là số tiền mà người thụ tạo phải trả cho người được trả tiền.
 • Thời hạn thanh toán: Thời hạn thanh toán là thời gian mà người thụ tạo phải trả tiền cho người được trả tiền.
 • Chỉ dẫn: Chỉ dẫn là những thông tin khác mà người ký phát muốn ghi trên hối phiếu.

Cách chuyển nhượng hối phiếu

Hối phiếu có thể được chuyển nhượng cho người khác bằng cách ký hậu. Ký hậu là việc người nhận hối phiếu ký tên và ghi rõ ngày ký vào mặt sau của hối phiếu. Ký hậu có thể được thực hiện theo hai cách:

 • Ký hậu chuyển nhượng: Người nhận hối phiếu ký hậu chuyển nhượng cho người khác.
 • Ký hậu bảo lãnh: Người nhận hối phiếu ký hậu bảo lãnh cho người khác.

Ý nghĩa của hối phiếu

Hối phiếu là một loại chứng từ có giá quan trọng, có nhiều ý nghĩa trong hoạt động kinh tế, thương mại. Hối phiếu có thể được sử dụng để:

 • Thanh toán tiền trong giao dịch: Hối phiếu có thể được sử dụng để thanh toán tiền trong giao dịch thương mại, đặc biệt là giao dịch xuất nhập khẩu hàng hóa.
 • Cung cấp tín dụng: Hối phiếu có thể được sử dụng để cung cấp tín dụng cho người bán

Tóm lại, hối phiếu là một loại chứng từ có giá, có thể được sử dụng để thanh toán hoặc vay vốn. Hy vọng bài viết trên đã giúp bạn hiểu hơn về Hối phiếu là gì?

Bạn thấy bài viết này thế nào?