Giá thịt heo 1/7/2021: Duy trì tốt mức ổn định

Theo khảo sát, giá thịt heo hôm nay không có biến động quá nhiều, vẫn giữ mức ổn định tại nhiều siêu thị. Cao nhất…