Giá Won leo thang khi dữ liệu kinh tế Hàn Quốc tăng trưởng tích cực

Theo cập nhật chung từ Chợ Đen và tỷ giá các Ngân hàng thương mại tại Việt Nam, tỷ giá đồng Won Hàn (KRW) quy…