Tỷ giá Won Hàn Quốc ngày 4/11 tiếp tục đà tăng 3 phiên liên tiếp

Trong 2 năm qua, Chính phủ Hàn Quốc đã chi hơn 67 tỷ USD để bảo vệ giá trị cho đồng WON Hàn. Dự trữ…