/

Giá WON ngày 9/11 giảm nhẹ trong bối cảnh nợ hộ gia đình Hàn Quốc tăng kỷ lục

Theo khảo sát của Chợ Giá tại chợ đen và các Ngân hàng Thương mại Việt Nam hôm nay, tỷ giá WON Hàn 09/11 so…