/

Tín phiếu là gì? Hướng dẫn cách mua tín phiếu kho bạc mới nhất 2024

Tín phiếu là một loại công cụ nợ ngắn hạn do Chính phủ phát hành để huy động vốn cho ngân sách nhà nước. Tín…