Một Bath Thái bằng bao nhiêu tiền Việt?

Đổi tiền sang Thái để đi du lịch/giao dịch là một câu chuyện hết sức phổ biến với người Việt hiện nay. Giá trị đồng…