/

Thẻ Visa Prepaid là gì? Có gì khác với thẻ Visa Debit và thẻ Visa Credit

Chợ giá - Thẻ Visa Prepaid còn gọi là thẻ tín dụng trả trước được sử dụng như một loại thẻ thông thường. Thẻ Visa…