/

Tổng hợp tên viết tắt của các Ngân Hàng Việt Nam

Có nhiều bạn khi nhìn thấy những cái tên viết tắt về Ngân hàng mà không hiểu đó là Ngân hàng gì. Hay có những…