Swift Code là gì? Mã Swift Code của các ngân hàng tại Việt Nam

Khi giao dịch với nước ngoài, ngân hàng thường yêu cầu bạn nhập mã số Swift Code. Nhưng bạn chưa từng nghe qua về mã…