/

Cách phân biệt các loại tiêu theo màu sắc, kích thước, vùng miền

Tiêu là một loại gia vị quen thuộc trong bữa ăn của người Việt Nam. Tiêu có nhiều loại khác nhau, mỗi loại có hương…