(Cập nhật) Các loại thẻ tín dụng VPBank đang hiện hành 2023

VPBank phát hành nhiều dòng thẻ tín dụng với rất nhiều hạng mục khác nhau như thẻ đặc quyền, thẻ rút tiền, thẻ đồng thương…