/

Ngân hàng Nhà Nước Việt Nam thu hút gần 30.000 tỷ đồng qua kênh tín phiếu chỉ trong tháng 9 

Sau cuộc họp của FED, Ngân hàng Nhà Nước Việt Nam (NHNN) đã phát hành tín phiếu liên tiếp trong 3 ngày 21/09, 22/09 và…