Giá xăng dầu phi mã, làm thế nào để giảm tác động tiêu cực?

CHỢ GIÁ - Từ đầu năm đến nay (3/3), Việt Nam đã có 5 lần tăng giá xăng, với mức tăng khoảng 12-13%, tùy loại…