/

IBAN là gì? Sự khác nhau giữa mã IBAN và SWIFT như thế nào?

Chợ giá - Mã IBAN hay còn gọi là số tài khoản ngân hàng quốc tế được dùng phổ biến khi bạn có các giao…