Tổng hợp các ký hiệu tiền tệ khác nhau trên thế giới

Ngoài những ký hiệu tiền tệ phổ biến như $ (đô la) , € (euro), ¥(tệ),…thì trên thế giới có rất nhiều loại ký hiệu…