/ /

Nhà đầu tư huyền thoại Jeremy Grantham cảnh báo về một ‘siêu bong bóng’ và suy thoái kinh tế sắp xảy ra

Nhà đầu tư huyền thoại Jeremy Grantham lại gióng lên hồi chuông cảnh báo về "siêu bong bóng" trên thị trường tài chính và cảnh…