Hợp đồng EPC là gì? Những đặc điểm chính của hợp đồng EPC

Chợ giá - Hợp đồng EPC là một loại hợp đồng xây dựng mà nhà thầu phải chịu trách nhiệm cho phần thi công, mua…