Hầu đồng là gì? Người có căn hầu đồng là như thế nào?

Cho gia - Hầu đồng là một nghi lễ tâm linh gắn liền với tín ngưỡng thờ Thánh Mẫu của người Việt Nam. Đây là…