/

Giấy báo có là gì? Nội dung & công dụng trong giao dịch ngân hàng

Giấy báo có là gì? Giấy báo có là một chứng từ do ngân hàng phát hành nhằm thông báo cho khách hàng biết rằng…