/

Giá vàng 24k, Giá vàng tây hội kim hoàn Cà Mau hôm nay 04/12/2023

Chợ giá - Trong hai năm gần đây, tình hình kinh tế xảy ra nhiều biến động khiến giá vàng thường xuyên tăng giá. Vàng…