Giá điện sinh hoạt, giá điện kinh doanh mới nhất tháng 12/2023

Việc giá điện liên tục tăng trong mấy năm gần đây khiến nhiều người đặt vấn đề giá điện sinh hoạt, giá điện kinh doanh…