/

Giá đô Úc ngày 01/12 kéo dài xu hướng tăng trước cuộc họp của RBA

Theo khảo sát của Chợ Giá, tỷ giá Đô la Úc hôm nay 01/12 tiếp tục tăng ở cả Chợ Đen và các Ngân hàng…