/

Trùm nợ Evergrande (Trung Quốc) bất ngờ huỷ bỏ các cuộc họp với chủ nợ, xem xét lại kế hoạch trước tái cơ cấu khoản nợ 20 tỷ USD

Tập đoàn của Trung Quốc, đang vật lộn với khoản nợ 327 tỷ USD, đã bất ngờ hủy bỏ các cuộc họp với chủ nợ…