/

Dự báo xu hướng tăng giá của đồng Đô Úc (AUD) trong tương lai

Mặc dù đã bật tăng 2,5% giá trị từ 11/11 đến nay nhưng tỷ giá đô Úc (AUD) quy đổi ra tiền Việt vẫn dao…