Đô Úc 20/11 tăng giá sau khi Úc bổ sung gấp đôi số việc làm so với dự kiến

Chợ Giá - Các nhà tuyển dụng Úc đã tạo thêm 54.900 việc làm trong tháng 10, do nền kinh tế phục hồi góp phần…