1 HKD bằng bao nhiêu tiền Việt Nam và cách đổi đô la Hồng Kông

Đô la Hồng Kông là một trong những loại tiền tệ được giao dịch nhiều nhất trên thế giới. Ký hiệu tiền tệ là $ …