Diện tích trồng hồ tiêu giảm dần qua các năm

CHỢ GIÁ - Theo thống kê của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Đắk Nông, diện tích hồ tiêu ngày càng giảm…