Hướng dẫn cách mua điện thoại JamboPhone để nhận Airdrop từ Aptos

Chợ giá - JamboPhone là điện thoại blockchain đầu tiên được phát triển bởi Aptos Labs, nhằm thúc đẩy sự phát triển của hệ sinh…