/

Tại sao Trung Quốc cấm người ngoài tiếp cận công nghệ nam châm đất hiếm tiên tiến của mình

Trung Quốc là nhà cung cấp và chế biến đất hiếm lớn nhất thế giới. Trong tất cả các hàng hóa chế biến tiên tiến,…