/

Thời gian chuyển tiền khác ngân hàng mất bao lâu?

Chợ giá - Có nhiều cách để gửi tiền trước đây như chuyển bằng bưu điện, chuyển bằng CMNN tại quầy giao dịch. Ngày nay,…