Bốc bát họ là gì? Cho vay bốc bát họ có phạm pháp hay không?

Bốc bát họ là gì - Cho vay bốc bát họ có phạm pháp hay không? Đây là câu hỏi thắc mắc mà nhiều người…