Chỉ số giá tiêu dùng CPI là gì? Cách tính CPI đơn giản nhất

Chỉ số giá tiêu dùng (CPI) là thước đo mức giá cả tổng thể trong nền kinh tế. Chỉ số CPI tính mẫu chung cho…