(Cập nhật) 1000 đô bằng bao nhiêu tiền Việt? Cách đổi đô la Mỹ tại Việt Nam

Đô la Mỹ (USD) là đồng tiền được sử dụng phổ biến nhất trên thế giới. Tại Việt Nam, USD cũng là một trong những…