Brexit là gì? Những lợi ích và bất lợi của Anh khi thực hiện Brexit?

Chợ giá - Brexit được khởi xướng từ năm 2016 khi nước Anh thực hiện cuộc trưng cầu dân ý muốn rời khỏi liên minh…