/

Biểu mẫu biên bản đề nghị sửa chữa cột bơm xăng dầu – Dành cho cửa hàng xăng dầu bán lẻ

Kinh doanh xăng dầu là 1 ngành hàng kinh doanh có điều kiện. Điều kiện và thủ tục mở mới cây xăng hiện nay rất…