Nhâm Thân 1992 xây nhà hoặc mua nhà năm 2024 có tốt không?

Tuổi Nhâm Thân 1992 xây nhà có tốt không? Tuổi nhâm thân 1992 có nên mua nhà năm 2024 không? Đó là rất rất nhiều…