/

1000 won bằng bao nhiêu tiền Việt hôm nay 19/05/2024

Giá won thay đổi chóng mặt trong năm %nam%. Việc giá won mất giá do sự suy thoái kinh tế 1 phần. Số liệu dưới…