TTR là gì? Quy trình thanh toán TTR trong giao dịch quốc tế

Chợ giá - TTR là một thuật ngữ được dùng nhiều trong việc chuyển tiền bằng điện tín. Quy trình này được thực hiện khá…