Profit Margin là gì? Phân biệt 4 loại Profit Margin khác nhau

Chợ giá - Có rất nhiều chỉ số để đánh giá hiệu suất hoạt động của một công ty như chỉ số ROI, ROE, Net…