/

Cập nhật biểu phí chuyển tiền BIDV mới nhất năm 2022

Chợ giá - Chuyển khoản ở BIDV là một trong những loại giao dịch được nhiều người thực hiện trong các hoạt động ngân hàng.…