/

Hơn 3,200 dự án khởi nghiệp thất bại với 27 tỷ đô la đã “bay màu” trong năm 2023

Năm 2023, các công ty khởi nghiệp chìm đắm trong bóng tối với hơn 27 tỷ đô la bị "bay màu" từ tay của 3,200…