/

Dự đoán: Giá xăng sẽ tiếp tục giảm do những tác động từ thị trường quốc tế?

CHỢ GIÁ - Trước những tác động từ thị trường dầu thế giới cùng với mức chi từ quỹ bình ổn giá xăng dầu (BOG),…