Cổ phiếu quỹ là gì? Những lợi ích khi nắm giữ cổ phiếu quỹ

Chợ giá - Cổ phiếu quỹ là gì? Cổ phiếu quỹ được xem là một phần tài sản của công ty, do chính công ty…