Viettel Money hoàn tiền đến 20% cho lần thanh toán tiền điện đầu tiên

CHỢ GIÁ - Hiện tại, mọi người có thể thực hiện thanh toán tiền điện tiện lơi, siêu tiết kiệm qua ứng dụng Viettel Money.…