/

Lạm phát năm 2023 của Việt Nam trong tầm kiểm soát, nhưng vẫn cần theo sát giá 2 mặt hàng này 

Mục tiêu Bộ Tài Chính đề ra ban đầu là kiểm soát lạm phát năm 2023 ở mức dưới 4,5%. Hiện tại, còn 2,5 tháng…