/

Tỷ giá USD mạnh gây áp lực lên thị trường toàn cầu và lạm phát tăng 

Sức mạnh của đồng đô la Mỹ hiện tại không chỉ đơn thuần làm biến động thị trường tài chính mà còn có những tác…