1 Rupee bằng bao nhiêu VND và cách đổi tiền Ấn Độ tại Việt Nam

Ấn Độ là một nền kinh tế chủ yếu lưu hành trao đổi hàng hóa bằng tiền mặt. Đồng Rupee là đơn vị tiền tệ…