Ngoại hối là gì? Những điều cần biết trước khi đầu tư vào ngoại hối

Chợ giá - Ngoại hối còn được gọi là giao dịch Forex, là việc chuyển đổi, mua bán một loại tiền tệ này thành một…